Over mij

Mijn naam is Manja Delsing, geboren op 23 december 1975. Wat mij onder andere kenmerkt is mijn nieuwsgierigheid en verwondering naar het leven, oprechte verbinding, zoveel mogelijk leef ik vanuit hart en intuïtie, kijk naar mogelijkheden, richt me op de kern/essentie en humor en plezier zijn onmisbaar voor mij.

Mijn missie

Mensen begeleiden op weg naar meer verbinding met hun ware zijn. Het vertalen van ‘de klacht’ naar de boodschap van dit signaal zodat ze steeds meer bewust, in vrijheid en verbinding kunnen leven.

Mijn visie

Alles is één... Een holistische visie kenmerkt zich door het principe dat alles met elkaar verbonden is en je kijkt naar alle aspecten van mens-zijn: fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel. Wanneer je je bewust wordt van je (onbewuste) overtuigingen ontstaat er ruimte waardoor je steeds zuiverder contact kunt maken met je essentie.

werk wijze

Vanuit jouw ‘klacht’ help ik je kijken naar wezenlijke onderliggende vraag.
Daarnaast nodig ik je uit te ervaren welke gedachten, gedrag, fysieke ongemak, emoties, en de energie om je heen van invloed zijn op verbinding met je intuïtie.
In mijn werkwijze help ik je te verbinden met wat je in wezen zelf al weet/bent. Ik help je bewust te worden van (vaak onbewuste) overtuigingen en de daaruit voortvloeiende patronen.
In mijn begeleiding kan ik gebruik maken van verschillende methoden/technieken passend bij jouw vraag.
Aangezien ieder proces op zijn unieke manier verloopt, in zijn eigen tempo en ik me aansluit bij jouw proces, werk ik niet vanuit vaste behandeltrajecten/ aantal behandelingen.

Holistisch:
Alles is met elkaar verbonden’, ‘ holos’ betekent ‘ geheel’.
De wereld waarin je je begeeft bestaat uit allerlei systemen; groot en klein.
De holistische visie bekijkt een persoon als geheel, dat wil zeggen: een fysiek, cognitief, sociaal, spiritueel en emotioneel energetisch systeem.
Jij als systeem bent verbonden met en onderdeel van verschillende systemen.

Wanneer je een probleem ervaart binnen jouw gezinssysteem, zal ik samen met jou bekijken op welke gebieden in jouw systeem er mogelijk blokkades aanwezig zijn.
Je kijkt dan dieper dan alleen naar ‘ de klacht’ je kijkt dan naar een mogelijke en specifieke oorzaak.

Manja Delsing Werkwijze
ManjaDelsingOpvoedvragen

Werkwijze bij opvoedvragen

 

Jouw kind is in dat opzicht een spiegel en kan je helpen om je bewust te maken van deze, vaak onbewuste processen.

Het bewust maken en oplossen van specifieke blokkades heeft altijd effect op jouw systeem en dus ook op jouw kind, je kind ( als systeem) is namelijk niet los van jou ( als systeem).
Afhankelijk van jouw vraag zullen we in overleg bepalen wie ik in ons kennismakingsgesprek ga zien; jou als opvoeder, beide opvoeders, kind apart of allemaal samen.
Ik help het gedrag van het kind te vertalen naar jouw, vaak onbewuste, proces. Jouw eigen overtuigingen en strategieën die ooit zijn opgeslagen in jouw systeem, bepalen je handelen. Steeds meer vrijheid ervaren in jouw systeem betekent steeds meer ontspanning in opvoeden.

Afhankelijk van jouw vraag, aansluitend bij jouw proces, kan ik gebruik maken van verschillende technieken op cognitief, emotioneel en energetisch niveau.

Wanneer je graag begeleiding wilt bij opvoedvragen zal mijn begeleiding zich richten op het vertalen van gedrag van je kind naar een onderliggende vraag, kijken naar jullie hele gezin (systeem) en je uitnodigen om je kind te begeleiden vanuit jouw essentie. Kinderen reageren op de energie van hun ouders/opvoeders, ze spiegelen jou.

Opleidingen & Werk

Werk:
Sinds 2000 werk ik als Medisch Pedagogisch Zorgverlener op afdeling kindergeneeskunde van het Zuyderland MC. Al heel wat jaren heb ik kinderen en hun ouders mogen ontmoeten, van hen mogen leren en ze mogen begeleiden in zeer uiteenlopende situaties. 

Sinds maart 2023 werk ik voor een aantal uren in de maand als pedagogisch coach voor kinderdagverblijf ‘Beerengoed’ in Heerlen.

Opleidingen:
–  Activiteitenbegeleiding (MDGO)
–  Pedagogiek (Fontys Hogeschool)
–  Gezinstherapeut reversie methode (Dreamchild)
–  EFT ‘Emotional Freedom Techniques’ (Novet-Gary Graig)

ManjaDelsingOpleiding

Laat een reactie achter