Opstelling

Een opstelling is een methode om in de diepte te kijken om te zien welke dynamieken er spelen.
Wanneer je in je leven te maken krijgt met een moeilijke situatie ( bijvoorbeeld: conflict, ingrijpende gebeurtenis, moeizame interactie met familielid), zul je vaak merken dat je handelt vanuit bepaalde patronen. Deze patronen vinden hun oorsprong vaak in niet helpende overtuigingen. Overtuigingen verzamel je gedurende je hele leven en vaak zijn deze gelinkt aan (vaak nog onzichtbare)

overtuigingen/patronen in je familie. Op weg naar meer verbinding met jouw essentie, kan het helpend zijn om meer inzicht te krijgen in deze dynamieken. Het ‘aan het licht brengen’ kan al voldoende zijn om meer ruimte te creëren en energie weer te laten stromen. Je wordt je bewust van het feit dat je alleen verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor iets dat van jou is.